interior2.png

Vreemdelingenrecht

Op ieder gebied van het immigratierecht en het vreemdelingenrecht.

Aanvraag, Bezwaar en beroep, Visa, Terugkeerbesluit, Inreisverbod, Vreemdelingenbewaring, Asiel
  

Op 1 juni 2013 is de Wet Modern Migratiebeleid (Wet MoMi) in werking getreden. In deze wet zijn regels opgenomen met betrekking tot reguliere verblijfsdoelen zoals gezinsvorming, gezinshereniging, studie en arbeid. Het doel van de wet is de aanvraag- en toelatingsprocedure te vereenvoudigen en te versnellen...
   

Als uw aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning is afgewezen of uw verblijfsvergunning is ingetrokken, is het van belang om hier op tijd bezwaar tegen te maken. Als u bezwaar maakt, gaat de IND de zaak nogmaals bekijken. Hierbij houden ze rekening met de argumenten die in bezwaar naar voren worden gebracht. Ook kan de IND een hoorzitting ( een gesprek met de IND) plannen...
   

Dit is het visum dat u aanvraag als u voor een korte vakantie naar Nederland wilt komen, of in Nederland familie wilt komen bezoeken...
   

Als uw verblijfsvergunning wordt ingetrokken, moet u Nederland verlaten. U krijgt daar een bepaalde periode de tijd voor. Deze beschikking is een terugkeerbesluit. Na het opleggen van een terugkeerbesluit, kunt in vreemdelingenbewaring worden gesteld. Het is dan ook van zeer groot belang dat hiertegen tijdig bezwaar en beroep wordt gemaakt...
   

Een inreisverbod betekent dat u voor een bepaalde periode niet in Nederland en de meeste landen van de EU mag verblijven. Een inreisverbod kan worden opgelegd door de IND, Vreemdelingenpolitie, Zeehavenpolitie en Koninklijke Marechaussee...
   

Als u zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijft, kunt u in vreemdelingenbewaring worden gesteld. Dat houdt in dat u in de gevangenis moet verblijven, omdat de Nederlandse autoriteiten u naar uw eigen land willen terugzenden...
   

Als u uw eigen land heeft moeten ontvluchten, kunt in Nederland om bescherming vragen. In de asielprocedure wordt dan door de IND beoordeeld of u in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning asiel...
   

Bezoekadres

Laan van Chopin 19

2151 GZ  Nieuw-Vennep

 

Postadres

Postbus 275

2150 AG  Nieuw-Vennep

T 0252-746019

F 0252-746021

E

Facebook   Linkedin   Twitter blue