interior2.png

Bezwaar en Beroep

Als uw aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning is afgewezen of uw verblijfsvergunning is ingetrokken, is het van belang om hier op tijd bezwaar tegen te maken. Als u bezwaar maakt, gaat de IND de zaak nogmaals bekijken. Hierbij houden ze rekening met de argumenten die in bezwaar naar voren worden gebracht. Ook kan de IND een hoorzitting ( een gesprek met de IND) plannen.

In veel gevallen mag u de behandeling van het bezwaar niet in Nederland afwachten. Dan is de gang naar de rechter noodzakelijk. De rechter kan in een voorlopige voorziening (een soort kort geding) worden verzocht te bepalen dat u de bezwaarprocedure in Nederland mag afwachten. Omdat zo’n procedure meestal op korte termijn gestart dient te worden, is het van belang dat u zo spoedig mogelijk nadat u de beschikking van de IND heeft ontvangen contact met ons opneemt. Indien noodzakelijk kunnen wij dezelfde dag reeds een procedure bij de rechtbank starten.

Als uw bezwaar is afgewezen, kunt u beroep in stellen bij de rechtbank. De rechter zal dan toetsen of u niet alsnog in aanmerking dient te komen voor de gevraagde verblijfsvergunning. Er zijn strikte termijnen waarbinnen beroep moet ingesteld. Het is dan ook raadzaam na ontvangst van een beschikking zo spoedig mogelijk een advocaat in te schakelen.

Als ook de rechtbank u in het ongelijk heeft gesteld, kunt u de uitspraak van de rechter door de Raad van State laten toetsen. De Raad van State is de hoogste rechter voor vreemdelingenzaken in Nederland.

In sommige gevallen worden de (internationale) mensenrechten niet goed nageleefd door de IND en hecht ook de rechtbank hier onvoldoende waarde aan. In die gevallen kunnen wij uw zaak voorleggen aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Bezoekadres

Laan van Chopin 19

2151 GZ  Nieuw-Vennep

 

Postadres

Postbus 275

2150 AG  Nieuw-Vennep

T 0252-746019

F 0252-746021

E

Facebook   Linkedin   Twitter blue