interior2.png

Asielrecht

Als u uw eigen land heeft moeten ontvluchten, kunt in Nederland om bescherming vragen. In de asielprocedure wordt dan door de IND beoordeeld of u in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning asiel.
In een asielaanvraag spelen veel nationale en internationale wetten en regels een rol. Het is van belang dat u uw verhaal goed bij de IND kunt vertellen en zo veel mogelijk met  documenten kunt onderbouwen.

Voor advocaten die asielrecht willen doen, gelden strenge eisen om te zorgen dat er goede kwaliteit wordt geleverd. mr. drs. J.E. Groenenberg voldoet aan deze eisen. Doordat hij bovendien ieder jaar een groot aantal cursussen volgt, is hij zeer goed op de hoogte van alle recente nationale en internationale ontwikkelingen.

Indien u meent in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning asiel, doet u er goed aan uw zaak aan ons voor te leggen.

Bezoekadres

Laan van Chopin 19

2151 GZ  Nieuw-Vennep

 

Postadres

Postbus 275

2150 AG  Nieuw-Vennep

T 0252-746019

F 0252-746021

E

Facebook   Linkedin   Twitter blue