interior2.png

Aanvraag

Op 1 juni 2013 is de Wet Modern Migratiebeleid (Wet MoMi) in werking getreden. In deze wet zijn regels opgenomen met betrekking tot reguliere verblijfsdoelen zoals gezinsvorming, gezinshereniging, studie en arbeid. Het doel van de wet is de aanvraag- en toelatingsprocedure te vereenvoudigen en te versnellen.

Daarbij speelt de referent; de persoon, instelling of bedrijf bij wie verblijf wordt aangevraagd, een belangrijke rol. Zo kan de referent de TEV-aanvraag (Toegang en Verblijf aanvraag) in Nederland starten. Deze aanvraag omvat zowel de MVV-aanvraag als de aanvraag om verlening van de verblijfsvergunning.

Het is van belang de aanvraag zo compleet mogelijk in te dienen. Dat voorkomt dat er veel tijd verloren gaat.

Wij kunnen u helpen bij het indienen van een aanvraag. De hele procedure kan u uit handen worden genomen, of wij kunnen u adviseren over de aanvraag die u gaat indienen.

Bezoekadres

Laan van Chopin 19

2151 GZ  Nieuw-Vennep

 

Postadres

Postbus 275

2150 AG  Nieuw-Vennep

T 0252-746019

F 0252-746021

E

Facebook   Linkedin   Twitter blue